zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

Opłaty

Opłaty obowiązujące w 2014 roku:

1. Składka członkowska (Uchwała Krajowej Rady PZD):

19 gr od m2 powierzchni działki,

2. Opłata na rzecz Ogrodu (Uchwała Nr 6/2014 Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dn. 5 kwietnia 2014 r.):

75 zł od działki,

3. Opłata za wodę zużytą do podlewania (Uchwała Nr 9/2014 Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dn. 5 kwietnia 2014 r.):

0,06 zł od 1m2 powierzchni działki nie posiadającej wodomierza

LUB

0,58 zł za 1m3 wody dla działek posiadających wodomierz,

4. Opłata energetyczna (Uchwała Nr 7/2014 Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dn. 5 kwietnia 2014 r.):

10 zł od działki,

5. Opłata za zużytą energię - na podstawie wskazań podliczników w 2014 r. oraz przedpłata na pokrycie kosztów energii w 2014 r. w wysokości należności za zużytą energię w 2013 r. (Uchwała Nr 8/2014 Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dn. 5 kwietnia 2014 r.).

6. Ekwiwalent za pracę na rzecz Ogrodu (Uchwała Nr 10/2014 Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dn. 5 kwietnia 2014 r.):

4h x 10 zł = 40 zł od działki

Opłaty należy uiścić do 30 czerwca 2014 r.

Opłaty za użytkowanie działki wnosimy na  konto bankowe Ogrodu w PKO BP. Numer konta ROD "Pienista":

 

28 1020 3408 0000 4302 0019 8192

Od 7 maja do 25 czerwca 2014 r. w każdą środę w godzinach 17:00 - 18:30 Zarząd będzie informował Działkowców o opłatach, wyliczał wysokości opłaty za działkę oraz  pomagał w wypełnianiu poleceń przelewu.

Wersja do druku Generuj PDF